وبلاگ

سیستم رادیو کنترل در ساعت های اکودرایو سیتیزن
ساعت های رادیو کنترل ، به عنوان ساعت های کنترل زمان بی سیم یا ساعتهای رادیویی نیز شناخته شده اند .